Warszawa

Liam - Masażyści erotyczni, Warszawa

Liam

Masaże erotyczne profesjonalnie

LiamLiam
LiamLiam
5.5K

kontakt

tel: 698-741-861

zadzwoń
liam.tantric.massage@gmail.com

*Powiedz że kontaktujesz się z naszego portalu
Warszawa
 • woj.: mazowieckie
 • dziel.: Centrum
 • ul.: Grzybowska, Marszałkowska
 • dojazdy: TAK do hoteli lub do mieszkań
On, 33 l.
 • orientacja: Bi
 • wzrost: 170cm
 • waga: 75kg
 • oczy: zielone
 • włosy: brunatne
 • r: Europejska (biała)
terminy spotkań:
 • niedziela: 14-22
 • sobota: 14-22
 • piątek: 14-22
 • czwartek: 14-22
 • środa: 14-22
 • wtorek: 14-22
 • poniedziałek: 14-22
za spędzony czas oczekuję:
 • godzina: 400 zł
komunikacja w języku:
plen
Witaj!
Jestem wykwalifikowanym masażystą z doświadczeniem.
Zgłębiam kwestie dotyku, terapii dotykiem, tantrycznego masażu od lat, ale cały czas odkrywam jakie uzdrawiające i wyzwalające moce ma ludzki dotyk. To magiczne, jak jedna osoba, może przekazać i dać drugiej energię, ciepło, spełnienie.

Masaż to wyjątkowe narzędzie do poszerzania samoświadomości, uszanowania i zaakceptowania swoich potrzeb. Eksploracja własnej seksualności to nie tylko podróż fizyczna, ale głębokie zanurzenie w subtelnościach naszego istnienia. Masaż staje się kluczem do zrozumienia, jak nasze ciało reaguje na delikatne pieszczoty i czułość. To nie tylko chwila rozkoszy, ale także szansa na pełne zaakceptowanie swojej unikalnej natury. Możemy przywołać intencję w każdym ruchu. Zanurzenie się w zmysłowych doznaniach i otworzenie przestrzeni dla radości płynącej z głębokiego zjednoczenia z własnym ciałem pozwoli na zbudowanie lepszej relacji z samym sobą i partnerem. W tym procesie tkwi magiczna podróż samopoznania.

Masaże wykonuję z wykorzystaniem technik masaży wywodzących się z tradycji tantrycznej, będącej częścią starożytnych praktyk hinduizmu. Masaże wykonuję dłońmi, przedramionami oraz ciałem. Oferta obejmuje intymny masaż Yoni (dla kobiet), oraz Lingam (dla mężczyzn). Masaż Yoni lub Lingam może być częścią seansu, ale nie musi. To Ty wyznaczasz granice. Wszystkie masaże wykonuję nago lub w tradycyjnym Dhoti, w zależności od preferencji Klientki/ Klienta.

Współpracuje z innymi masażystami, dlatego w ofercie posiadam także masaż na 4 ręce, masaż dla par. Drugim masażystą może być kobieta lub mężczyzna, w zależności od Twoich preferencji.

W ofercie posiadam również wyjątkowy, dwugodzinny seans, łączący saunę i masaż. Doświadczenie głębokiego rozluźnienia, redukcji stresu, poprawy elastyczności ciała i zwiększenia świadomości sensorycznej. Ciepło sauny odpręży Twoje mięśnie, oczyści organizm, wzmocni układ immunologiczny, przy tym delikatny masaż głowy, karku, ramion, pozwoli Ci zapomnieć o wszelkim stresie. Następnie wspólny prysznic obudzi Twoje libido, wzmocni seksualność, umysł przygotuje ciało do przyjęcia i skupienia się na przyjemności, którą w następnym kroku, będzie masaż całego ciała. Idealny sposób, aby zadbać o ciało i umysł.

Współpracuję z salonami masażu:
- Orient Masaż przy Placu Konstytucji 3/60
- Tantric Paradise Spa przy ul. Grzybowskiej 2a/lok. 1 w Warszawie.
W ofercie mam również usługę dojazdu do klienta : )

Pomyślności,
Liam
Hello!
I am a qualified masseur with experience.
I have been exploring the issues of touch, touch therapy and tantric massage for years, but I am constantly discovering the healing and liberating powers of human touch. It's magical how one person can convey and give another person energy, warmth and fulfillment.

Massage is a unique tool for expanding self-awareness, respecting and accepting your needs. Exploring your own sexuality is not only a physical journey, but a deep immersion in the subtleties of our existence. Massage becomes the key to understanding how our body responds to gentle caresses and tenderness. It is not only a moment of pleasure, but also a chance to fully accept your unique nature. We can bring intention into every movement. Immersing yourself in sensual experiences and opening space for the joy that comes from deep union with your body will allow you to build a better relationship with yourself and your partner. There is a magical journey of self-discovery in this process.

I perform massages using massage techniques derived from the tantric tradition, which is part of ancient Hindu practices. I perform massages with my hands, forearms and body. The offer includes an intimate Yoni massage (for women) and Lingam massage (for men). Yoni or Lingam massage may or may not be part of the session. You are the one who sets the boundaries. I perform all massages naked or in a traditional dhoti, depending on the client's preferences.

I cooperate with other masseurs, so I also offer 4-hand massage and massage for couples. The second masseur can be a woman or a man, depending on your preferences.

I also offer a unique, two-hour session combining a sauna and massage. Experience deep relaxation, stress reduction, improved body flexibility and increased sensory awareness. The heat of the sauna will relax your muscles, cleanse your body, strengthen your immune system, and a gentle massage of your head, neck and shoulders will make you forget about all stress. Then, taking a shower together will awaken your libido, strengthen your sexuality, and your mind will prepare your body to accept and focus on pleasure, which in the next step will be a full body massage. The perfect way to take care of your body and mind.

I cooperate with massage salons:
- Orient Massage at Plac Konstytucji 3/60
- Tantric Paradise Spa at ul. Grzybowska 2a/apt. 1 in Warsaw.
I also offer a travel service to the client :)

Good luck,
Liam
NAPISZ KOMENTARZ
WYSTAWIONE OPINIE I OCENY (0)
Nikt jeszcze nie napisał, bądź pierwszy
masazetao.pl
OGŁOSZENIA BEZ OPŁAT

Dostęp i zamieszczanie ogłoszeń jest całkowiecie bezpłatne

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Co 30-45 dni ogłoszeniodawcy potwierdzają aktualność swoich ogłoszeń

BEZPIECZNA STRONA

Dzięki antywirusowi ta strona nie zawiera wirusów ani złośliwego oprogramowania