Ogłoszenie towarzyskie: Ewa Bogini Masażu

1009090

małopolskie: Kraków - Prądnik Czerwony

sex fotka

I speak English. Я говорю на русском.

Treść anonsu: Ewa Bogini Masażu

sex poland Serdecznie zapraszam na niezapomniany masaż w czystym i przytulnym, przyciemnionym i wyciszonym pokoiku oraz w odpowiedniej oprawie muzycznej :) oferuję masaż relaksacyjny na solidnym podium aż do satysfakcji, bez ograniczenia ich ilości (od 60 min masażu wzwyż) :)

Jestem nieco wyżej średniego wzrostu (178 cm), o kobiecych kształtach (73 kg), wysportowaną brunetka o długich włosach. W Krakowie od niedawna, przybyłam z daleka więc w odbieraniu telefonów chwilowo pomaga mi koleżanka :-) Zdjęcia moje przypisane do anonsu są w pełni autentyczne i aktualne.

Możemy też być we dwie, osobno lub razem - dwie brunetki, normalne, młode, wesołe i sympatyczne:) W razie potrzeby może dołączyć do nas też trzecia koleżanka :)
Masujemy nago, wkładamy w swój masaż całą czułość i inspirację. Na jakiś czas po prostu znikniesz z tego zabieganego i nieuporządkowanego świata, przenosząc się do strefy spokoju, rozluźnienia i czystej przyjemności cielesnej.. :-)

Nie oferujemy Ci seksu (analnego, oralnego, klasycznego - żadnego) bez względu na oferowaną kwotę, proszę się nie trudzić rozmową na ten temat. Ale za to robimy świetny masaż z wspaniałym zakończeniem w wyjątkowym klimacie przestrzeni o niepowtarzalnym zmysłowym brzmieniu, czystej od przypadkowych wibracji ..

Dla fanów mocniejszych przeżyć, oferujemy również masaż grecki (masaż prostaty) za dodatkową opłatą. Koleżanka nasza może zrobić depilację intymną.. oczywiście z miłym zakończeniem również. :-)

W cenie jest prysznic przed i po masażu, kosmetyki pod prysznic oraz świeżo wyprany ręcznik.

By zapobiec nieporozumieniom, informuję raz jeszcze, że nie oferuję seksu ani podczas masażu, ani po jego wykonaniu (ani zamiast). Nie wchodzi również w grę wykonanie prywatnego masażu lub też bądź jaki inny rodzaj spotkania poza gabinetem.

Jeżeli chcesz poznać pełną ofertę lub uzgodnić szczegóły zabiegu dzwoń teraz bez zahamowań :-)

Godziny przyjęć: od 09:00 do 22:00 przez cały tydzień

Cena:
Masaż relaksacyjno-erotyczny 100 zł / godzina;
60 zł/ półgodziny.
Wszelkie dodatki: masaż stopami, masaż na 4 ręce (lub z trzecią masażystką), masaż grecki za dopłatą.

Jeżeli chcesz się ze mną umówić, zadzwoń na zamieszczony poniżej numer. Nie udzielam informacji przez sms ani przez e-mail.

sex english We cordially invite you to an unforgettable massage in a clean and cozy, dim and hushed little room, and in the appropriate musical setting :) I offer relaxation massage on a solid podium until the satisfaction of unlimited quantities (from 60 min massage and older) :) I am of average height (172 cm), with feminine shapes (62 kg), athletic brunette with long hair. In Krakow recently, I came from a distance so receiving phone temporarily helps me pictures my friend :-) assigned to the announcement are fully authentic and valid. We may be in two, separately or together - two brunettes, normal, young, happy and nice :) if necessary can join us is a third friend :) Massage naked, we put in your massage all the tenderness and inspiration. For a time, simply disappear from the hectic and disorderly world, moving into a zone of peace, relaxation and sheer pleasure of the flesh .. :-) We do not offer you sex (anal, oral, classical - no one) regardless of the offered amount, do not bother talking about it. But we are doing a great massage with a great completion in the unique atmosphere of the space with a unique sensual sound, clean from random vibrations .. For fans of more powerful experience, we also offer massage Greek (prostate massage) for a fee. Our colleague can do depilation intimate .. of course also nice ending. :-) The price is a shower before and after massage, cosmetics shower and freshly laundered towel. To prevent confusion, announce once again that I do not offer sex or a massage, or after its execution (or instead). There also comes into play execution or a personal massage or what other type of meeting outside the office. If you want to know the full range, or agree the details of the procedure call now without inhibitions :-) Opening hours: 09:00 to 22:00 throughout the week Price: The relaxing and erotic massage 100 zł / hour; 60 zł / half an hour. Any additions: Massage feet, massage at 4 hands (or with a third masseuse), massage Greek extra charge. If you want to go out with me, call the number provided below. I do not give information by SMS or by e-mail.

sex deutsche Wir laden Sie herzlich zu einem unvergesslichen Massage in einem sauber und gemütlich, dim und gedämpfter wenig Platz und in der entsprechenden musikalischen Rahmen :) Ich biete Entspannungsmassage auf einem festen Podest, bis die Zufriedenheit unbegrenzten Mengen (ab 60 min Massage und älter) :) Ich bin von durchschnittlicher Größe (172 cm), mit femininen Formen (62 kg), sportlich Brünette mit langen Haaren. In Krakow vor kurzem aus der Ferne so Empfangen von Telefon kam ich vorübergehend hilft me Abbildungen my friend :-) der Ankündigung zugeordnet sind voll authentisch und gültig. Zwei Brünetten, normal, jungen, glücklich und schön :) falls können Sie uns gemeinsam eine dritte friend :) - Wir können in zwei separat oder zusammen zu sein, Massage nackt, haben wir in der Massage all die Zärtlichkeit und Inspiration. Für eine Zeit, verschwinden einfach von der Hektik und ungeordnete Welt, Umzug in eine Zone der Ruhe, Entspannung und pure Freude des Fleisches .. :-) Wir bieten nicht, wenn Sie Sex (anal, oral, Klassik - nein), unabhängig von der Menge angeboten werden, nicht die Mühe, darüber zu reden. Aber wir haben einen tollen Massage mit einer großen Abschluss in der einzigartigen Atmosphäre des Raumes mit einem einzigartigen sinnlichen Klang, sauber aus zufälligen Vibrationen .. Für Fans von mächtiger Erfahrung bieten wir auch Massagen Griechisch (Prostata-Massage) für eine Gebühr. Unser Kollege kann Enthaarung Intim natürlich auch schöner Abschluss zu tun ... :-) Der Preis ist eine Dusche vor und nach der Massage, Kosmetik Dusche und frisch gewaschenen Handtuch. Um Verwirrung zu vermeiden, bekannt zu geben noch einmal, dass ich nicht Sex oder eine Massage, oder nach ihrer Ausführung (oder stattdessen) bieten. Es kommt auch ins Spiel Ausführung oder eine persönliche Massage oder was andere Art von Meeting außerhalb des Büros. Wenn Sie die vollständige Palette kennen, oder vereinbaren die Einzelheiten der Prozedur nun ohne Hemmungen :-) wollen Öffnungszeiten: 9.00 bis 22.00 Uhr während der Woche Preis: Die entspannende und erotische Massage 100 PLN / Stunde; 60 zł / eine halbe Stunde. Ergänzungen: Massage Füße, Massagen zu 4 Händen (oder mit einem dritten Masseurin), Massage griechischen Aufpreis. Wenn Sie mit mir ausgehen wollen, rufen Sie die Nummer unten ein. Ich glaube nicht, Informationen zu geben per SMS oder per E-Mail.

Komentarze i oceny

Byłeś? Napisz opinię dla innych :)
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading