Ogłoszenie towarzyskie: Napalona 20 letnia kicia

30680

zachodniopomorskie: Szczecin - Centrum

sex fotka

I speak English. Ich spreche Deutsch.

Treść anonsu: Napalona 20 letnia kicia

sex poland Mam 20 lat i wszystko czego pragną Panowie. Jestem doswiadczoną bardzo sexowną kicią która Spełni Twoje najskrytsze fantazje erotyczne. Rozpale do czxerwonosci, uwolnię ukryte żądze, uwiodę dotykiem, zapachem i gestem.Zrobie wszystko czego pragniesz. Jeśli chcesz poczuć smak zmysłowego seksu, poczuć rozkosz jakiej nigdy nie za znałeś, jeśli chcesz oderwać się od codzienności i rutyny bardzo dobrze trafiłeś. Zrobię wszystko czego oczekujesz od kobiety, dojadę do hotelu a nawet do twojego mieszkania. Zapraszam wszystkich mężczyzn do mojego prywatnego, przytulnego mieszkanka na nie zapomniane chwile rozkoszy. Spotkania sponsorowane 15 min, 30 min, godzina albo cała noc. Zapraszam zdecydowanych Panów. Tel. 536 817 569

sex english I'm 20 years old and everything you want. I am experienced with a sexy sex that fulfills your most erotic fantasies. I'm burning to the heart, I'll release hidden lusts, I will touch, smell and gesture.You want everything you want. If you want to feel the taste of sensual sex, feel the pleasure that you never knew, if you want to break away from everyday life and routine you hit very well. I will do everything you expect from a woman, get to a hotel and even to your apartment. I invite all men to my private, cozy apartment for the unforgettable moments of pleasure. Meetings sponsored 15 min, 30 min, hour or night. I invite the determined gentlemen. Tel. 536 817 569

sex deutsche Ich bin 20 Jahre alt und alles was du willst. Ich bin mit einem sexy Sex erlebt, der deine erotischsten Fantasien erfüllt. Ich bringe ans Herz, ich werde versteckte Lüste freigeben, ich werde berühren, riechen und gestikulieren. Du willst alles, was du willst. Wenn du den Geschmack des sinnlichen Geschlechts spüren möchtest, fühlst du das Vergnügen, das du niemals gewusst hast, wenn du dich vom Alltag abbrechen willst, und du gehst sehr gut. Ich werde alles tun, was Sie von einer Frau erwarten, zu einem Hotel und sogar zu Ihrer Wohnung. Ich lade alle Männer zu meiner privaten, gemütlichen Wohnung für die unvergesslichen Momente der Freude ein. Meetings gesponsert 15 min, 30 min, stunde oder nacht. Ich lade die entschlossenen Herren ein. Tel. 536 817 569

Oferta:

Dojezdzam do klienta, robie prawie wszystko bez doplat.

Komentarze i oceny

Byłeś? Napisz opinię dla innych :)
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading